NEGEN PLANETAIRE GRENZEN

Onze aarde heeft negen “planetaire grenzen”. Indien we deze grenzen overschrijden, kunnen abrupte en zelfs onomkeerbare milieuveranderingen optreden die het leven voor (veel) mensen, planten en dieren heel lastig tot zelfs onmogelijk kunnen maken. Onderzoekers stelden vast dat vier van deze negen planetaire grenzen al overschreden zijn als gevolg van menselijke activiteiten:
klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, gewijzigde landsystemen en gewijzigde biochemische cycli (fosfor en stikstof). Twee van deze reeds overschreden grenzen – klimaatverandering en verlies van biodiversiteit – vormen wat de wetenschappers “kerngrenzen” noemen. Door deze ingrijpend te overschrijden, brengen we heel de planeet in een nieuwe toestand.

 

>>> Download de fiche via de knop hiernaast of geef ‘comments’ hier beneden!

 

 

0 reacties