HET BELANG VAN PRIVACY MAG EN KAN NIET ONDERSCHAT WORDEN

De digitalisering van het dagelijks doen en laten van burgers brengt een massale hoeveelheid data op. Dat zijn gegevens die
gebruikt kunnen worden door bedrijven en overheden: van gerichte reclame tot terrorismebestrijding. Dat leidt tot de vraag wat privacy
nu eigenlijk is en wat het nog betekent in deze digitale tijden.

 

>>> Download de fiche via de knop hiernaast of geef ‘comments’ hier beneden!

 

 

0 reacties