EN HOE ZIT HET MET ARBEID 4.0?

Zoals de digitalisering impact heeft (zal hebben) op de tewerkstelling, zo
ook op de arbeid (taken veranderen, arbeid verandert, arbeidsorganisatie,
arbeidsvormen …). Hoe Arbeid 4.0 er zal uitzien, is een even groot (en misschien
nog wel groter) vraagteken dan Industrie 4.0. De digitale transformatie zorgt (zal
zorgen) voor nieuwe manieren om een job uit te oefenen, door nieuwe vormen van
arbeidsorganisatie, door nieuwe niet-conventionele werkplaatsen en -ritmes. Deze
impact zal vanzelfsprekend verschillend zijn naargelang de sectoren en of het gaat
om werk in de industrie, de diensten, platformwerk …

 

>>> Download de fiche via de knop hiernaast of geef ‘comments’ hier beneden!

 

 

0 reacties