6 feb 2017

Na de eerste industriële revolutie (machines), de tweede (elektriciteit, massaproductie) en de derde (elektronica, robots) komt nu de vierde industriële revolutie er aan (het ‘internet
der dingen’ en big data). Zoals bij vorige (industriële) revoluties gaat het gepaard met veel speculaties, doemdenken of euforie al naargelang de bril die men opzet. 

IS DAT ECHT ALLEMAAL NIEUW?

Zoals de globalisering niet nieuw is (het kapitalisme is altijd op zoek gegaan naar nieuwe afzet- en productiemarkten), zo is de digitalisering van de economie/industrie natuurlijk ook niet nieuw. In de jaren negentig van de vorige eeuw spraken we al van de kenniseconomie en netwerkeconomie enerzijds en de doorgedreven robotisering anderzijds.

Lees hier het volledige artikel: INDUSTRIE 4.0 zal sociaal zijn of niet zijn


Ga terug