24 mei 2017

“Ik breng het schip veilig de haven binnen”

Op de Syndicale Raad van 12 mei 2017 had Herwig Jorissen, Voorzitter ABVV-Metaal, het ook over het aankomende statutair congres.

“Op ons congres in februari 2018 zal de toekomst van de industrie opnieuw hét belangrijkste thema zijn. Omdat alleen door het veiligstellen van onze industrie, we onze sociale welvaart veiligstellen(.) We zullen het hebben over de vierde industriële revolutie, die zich hier en nu aan het afspelen is. En van wie niemand kan voorspellen welke kant het precies op zal gaan. Welke de gevolgen zullen zijn van de digitalisering van de economie en de robotisering? Wat dit zal betekenen voor de tewerkstelling, voor onze jobs? Schept het nieuwe kansen voor onze industrie? Of juist niet?

Elke industriële revolutie heeft telkens voor onzekerheid bij de mensen gezorgd. Wat zal de toekomst voor mij en voor mijn kinderen brengen. In een geglobaliseerde wereld zorgt die onzekerheid voor regelrechte angst. Een angst die jullie meemaken op de werkvloer en die de samenleving bij elke verkiezing voelt in het stemhokje. Het is onze taak om op die angst antwoorden te geven en hoop te bieden.

(.)

Een ander thema is de overgang naar een duurzame kringloopeconomie. Op het congres in Genk hebben we dat  voor het eerst aangesneden en nu werken we hierrond verder. We hebben bedrijven, om Umicore niet te noemen, die wereldspelers zijn op dit terrein. Die zich omgebouwd hebben en nu klaar zijn voor een nieuwe industriële toekomst. Zulke voorbeelden zijn er meer nodig.

Maar het is ook onze taak om een heldere boodschap de wereld in te blijven zenden. Ook die nieuwe industrie zal sociaal zijn of ze zal niet zijn. Dat is en blijft onze core-business. En is dan ook de slogan van ons congres.”

Hij riep de aanwezigen ook op om deel te nemen aan onze enquête. Omdat het belangrijk is om te weten wat er leeft op de werkvloer rond onze congresthema’s.

Tenslotte had hij het ook over het Congres van het ABVV in 2018 waar “ het ongetwijfeld ook zal gaan over de structuur van het ABVV. Niet alleen het arbeiders- en bediendestatuut maar ook heel de transformatie van de economie zal op termijn een impact hebben op de organisatie van onze vakbond.” Hij herhaalde dat hij zich zeer goed realiseert dat het een thema is dat de gemoederen van heel wat militanten en secretarissen beroert. “Hoe zal het ABVV er uit zien? Hoe zal onze centrale er uit zien?  Wij hebben één doel voor ogen. We gaan voor een sectorsyndicalisme. Dat wil zeggen dat één centrale één sector vertegenwoordigt. Dat zullen natuurlijk geen gemakkelijke gesprekken zijn. En zo’n onderhandelingen voor je ook niet op de grote markt. Ons congres in 2018 is dus een congres waarin we ver vooruit zullen moeten kijken. In een onzekere toekomst. En dat is niet altijd makkelijk, maar samen kunnen we dat.”

Terwijl hij wees naar het schilderij van de boot die de metallo’s van Boelwerf gedurende drie maanden bezet hebben zei hij klaar en duidelijk: “Ik wil hier en nu een belofte maken waar jullie mij op het Congres op mogen afrekenen. I zal ons schip veilig de haven binnenbrengen. Met hoop op de toekomst voor iedereen.”


Ga terug