17 feb 2017

Omdat ons huidig economisch systeem (gebaseerd op fossiele brandstoffen, schaarste en verspilling) niet houdbaar is, worden we verplicht om na te denken over duurzame alternatieven. Een van die alternatieven, waar de laatste tijd veel over wordt gezegd en geschreven, is dat van de circulaire economie. Klinkt goed. Maar wat betekent het precies? Hier leest u het antwoord!

Vandaag functioneert onze economie in grote lijnen als volgt:

1. We ontginnen grondstoffen
2. We maken er een product van
3. Na verbruik wordt het product weggegooid (afval)

Zo’n model is enkel houdbaar indien onze grondstoffen oneindig zijn (wat niet het geval is) en indien ons afval zonder schadelijke effecten voor mens en milieu kan worden gedumpt (wat ook niet het geval is). Vandaag zijn veel grondstoffen schaars (tegen 2030 zit er geen zink meer in de grond, tegen 2050 is de aardolie op, ...) en is de schade aan onze leefomgeving navenant (vervuiling van zeeën, bodemverontreiniging, kernafval, ...). Bovendien zal de vraag naar grondstoffen de komende jaren alleen maar toenemen, vooral door de economische groei in Azië. Het huidige systeem gaat de draagkracht van onze planeet dus ver te boven.

In een circulaire economie (of kringloopeconomie) wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd. Economische groei wordt op die manier losgekoppeld van onze behoefte aan grondstoffen. Afvalstromen worden beperkt: de kringloop wordt gesloten. Concreet impliceert dit dat producten worden hersteld, gerecycleerd en hergebruikt (i.p.v. weggegooid), dat ze upgradebaar zijn, dat ze makkelijk kunnen worden omgevormd tot nieuwe producten, ... .

 

Lees hier het volledige artikelDe circulaire economie: wat is het en hoe geraken we daar?


Ga terug