17 feb 2017

Onze neem-maak-dump-economie zit op een dood spoor. De reserves zijn eindig en de impact van de ontginning en onze afvalstromen is enorm. We hebben daarom dringend nood aan een andere omgang met grondstoffen. De circulaire economie biedt minstens een deel van het antwoord. We moeten zoveel mogelijk kringlopen sluiten met maximaal behoud van waarde van producten en materialen. Door de combinatie van slimme circulaire strategieën kunnen we zo onze welvaart en welzijn loskoppelen van de behoefte aan steeds meer grondstoffen. Dit biedt nieuwe kansen voor bedrijven en burgers. In dit artikel bespreken we het potentieel van de circulaire economie, hoe zo’n toekomst eruit kan zien en wat de rollen zijn van de verschillende maatschappelijke actoren.

LINEAIR MODEL BOTST OP LIMIETEN

Sinds de Industriële Revolutie groeien onze economieën volgens een patroon waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden weggegooid - een lineair model dat uitgaat van de veronderstelling dat hulpbronnen in overvloed beschikbaar en makkelijk te verkrijgen zijn. Én goedkoop kunnen worden weggegooid. Maar dat model botst op zijn limieten.


Lees hier verderCirculaire economie: een 'tour d’horizon'.


Ga terug