D2: Transitie naar een kringloopeconomie

Steeds meer internationale wetenschappelijke rapporten wijzen op de grote maatschappelijke uitdagingen/problemen die een geglobaliseerde wereld – met dito productie- en consumptiepatronen – met zich meebrengt. Los van de verwoestende gevolgen voor milieu en klimaat raken ook onze energiebronnen en grondstoffen opgebruikt. De enige oplossing is een systematische, samenhangende en sociale kringloopeconomie. Energie moet komen van herbruikbare bronnen (zon, wind, water ...) en grondstofvoorraden mogen niet verder worden uitgeput, maar moeten opnieuw ingezet worden in het systeem. We werken verder aan het idee van een (metaal)industrie binnen de context van een duurzame ontwikkeling.


Ga terug

Gerelateerde artikels

17 feb 2017
Circulaire economie: een 'tour d’horizon'.

Onze neem-maak-dump-economie zit op een dood spoor. De reserves zijn eindig en de impact van de ontginning en onze afvalstromen is enorm. We hebben daarom dringend nood aan een andere omgang met grondstoffen. De circulaire economie biedt minstens een deel van het antwoord. 

Lees meer
17 feb 2017
15 mythes over de circulaire economie

Het is tijd om zin en onzin te scheiden. Het begrip circulaire economie wint de laatste tijd sterk aan belangstelling. Terecht, want in ons huidige, lineaire economische systeem vernietigen we onnodig -en veelal onbewust- veel waarde. Economische waarde, maar ook ecologische en sociale waarde. Denk aan de toenemende plasticsoep in de oceanen of de manier waarop we het ambacht van reparatie hebben uitgehold.

Lees meer
17 feb 2017
De circulaire economie: wat is het en hoe geraken we daar?

Omdat ons huidig economisch systeem (gebaseerd op fossiele brandstoffen, schaarste en verspilling) niet houdbaar is, worden we verplicht om na te denken over duurzame alternatieven. Een van die alternatieven, waar de laatste tijd veel over wordt gezegd en geschreven, is dat van de circulaire economie. Klinkt goed. Maar wat betekent het precies? Hier leest u het antwoord!

Lees meer
17 feb 2017
10 stappen naar nieuwe industrialisering

We willen tonen dat er wel degelijk een toekomst is weggelegd voor onze industrie, als we maar de juiste maatregelen en veranderingen doorvoeren. Meer weten over de ‘Nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector’? Volg onze 10 stappen.

Lees meer
6 feb 2017
Umicore sluit de cirkel als Belgisch pionier in de kringloopeconomie

Op 15 jaar tijd transformeerde materiaaltechnologiegroep Umicore van een zwaar vervuilende, koloniale mijnbouwgroep in een hypermodern, hoogtechnologisch recyclagebedrijf, dat bijdraagt tot het sluiten van de materialenkringloop van elektronisch afval. Daarmee is het bedrijf een wereldspeler in de circulaire economie. Op de site in Hoboken, waar 17 metalen worden herwonnen, spraken we met Senior Vice-president Precious Metals Refining Luc Gellens: “Het ís mogelijk om een bocht van 180 graden te maken.”

Lees meer